Δυσλιπλιδαιμία - Καρδιολογικό Ιατρείο Στέφανου Δεσποτόπουλου

Loading color scheme

Δυσλιπλιδαιμία

kardiologoi-peiraia - Δυσλιπλιδαιμία

Η δυσλιπιδαιμία είναι μια διαταραχή του μεταβολισμού των λιπιδίων(HDL-χοληστερόλη, LDL-χοληστερόλη, τριγλυκερίδια) η οποία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παθογένεια της αθηρωματικής νόσου.

Αποτέλεσμα της αθηρωματικής νόσου είναι τα καρδιαγγειακά συμβάματα όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου και το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Η δυσλιπιδαιμία μπορεί να είναι κληρονομική, αλλά συνήθως είναι αιτία του σύγχρονου τρόπου ζωής (κακή διατροφή, παχυσαρκία, αυξημένη περίμετρος μέσης, κάπνισμα, διαβήτης, έλλειψη άσκησης).

Ο προληπτικός έλεγχος των δυσλιπιδαιμιών γίνεται με εργαστηριακές εξετάσεις. Σε περίπτωση που η δυσλιπιδαιμία διαγνωστεί, υπολογίζεται ο κίνδυνος του ασθενή να εμφανίσει καρδιαγγειακά συμβάματα στο μέλλον με ειδικούς αλγόριθμους, ενώ συνυπολογίζονται οι παράγοντες κινδύνου του ασθενούς και το οικογενειακό ιστορικό ειδικά σε νεαρά άτομα.

Μετά τη διάγνωση, ακολουθεί λεπτομερής εκπαίδευση του ασθενούς όσον αφορά στην έναρξη υγιεινοδιαιτητικών μέτρων που θα βοηθήσουν στη μείωση των επιπέδων των λιπιδίων, καθώς και η χορήγηση κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής.

Ο ασθενής παρακολουθείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι θεραπευτικοί στόχοι με την προτεινόμενη φαρμακευτική αγωγή, πραγματοποιούνται κατάλληλες τροποποιήσεις της.