Καρδιακή ανεπάρκεια - Καρδιολογικό Ιατρείο Στέφανου Δεσποτόπουλου

Loading color scheme

Καρδιακή ανεπάρκεια

kardiologoi-peiraia - Καρδιακή ανεπάρκεια

Η Καρδιακή ανεπάρκεια είναι ένα κλινικό σύνδρομο το οποίο χαρακτηρίζεται από μειωμένη ανοχή στην κόπωση, δύσπνοια, ορθόπνοια καταβολή και αδυναμία κτλπ.

Όλα τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας της καρδιάς να εφοδιάσει τους ιστούς του σώματος με την απαραίτητη ποσότητα αίματος και κατ’ επέκταση οξυγόνου, λόγω μείωσης της λειτουργικότητάς της (καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξωθήσεως), είτε λόγω της ανικανότητάς της να "χαλαρώσει / διασταλεί" έτσι ώστε να δεχθεί το αίμα από τους κόλπους και να το προωθήσει στο υπόλοιπο σώμα (καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως).

Τα κυριότερα αίτια τα οποία οδηγούν στην καρδιακή ανεπάρκεια είναι η στεφανιαία νόσος, το έμφραγμα του μυοκαρδίου, η αυξημένη αρτηριακή πίεση, οι βαλβιδοπάθειες, οι μυοκαρδιοπάθειες, οι μυοκαρδίτιδες και οι αρρυθμίες. Με την κλινική εξέταση ο ιατρός  υποψιάζεται την παρουσία καρδιακής ανεπάρκειας και ακολουθούν  κάποιες  εργαστηριακές, απεικονιστικές και υπερηχογραφικές εξετάσεις, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η διάγνωση και να καθορισθούν η πρόγνωση και το θεραπευτικό πλάνο. Το θεραπευτικό και διαγνωστικό πλάνο σχεδιάζεται εξατομικευμένα σε κάθε ασθενή και μπορεί να περιλαμβάνει:
1. στεφανιογραφία με ή χωρίς επαναιμάτωση (τοποθέτηση stent)
2. stress echo (δυναμική υπερηχογραφία)
3. σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου
4. αξονική στεφανιογραφία
5. μαγνητική τομογραφία καρδιάς ή/και holter ρυθμού

Σε κάθε περίπτωση εκτός από τη θεραπευτική αντιμετώπιση για τον κάθε ασθενή στοχεύουμε στην εύρεση και της αιτιολογίας της καρδιακής ανεπάρκειας καθώς μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις τα αίτια να είναι γενετικά και να επιβάλλεται ο έλεγχος και της οικογένειας.