Καρδιο-ογκολογία - Καρδιολογικό Ιατρείο Στέφανου Δεσποτόπουλου

Loading color scheme

Καρδιο-ογκολογία

kardiologoi-peiraia - Καρδιο-ογκολογία

Οι καλπάζουσες εξελίξεις  στην αντινεοπλασματική θεραπεία του καρκίνου με σύγχρονα σχήματα και προσθήκη συμπληρωματικής ακτινοθεραπείας έχουν σαν αποτέλεσμα ένα αυξανόμενο ποσοστό ασθενών που επιβιώνει μακροχρόνια.

Η αυξημένη αυτή επιβίωση των ασθενών με ιστορικό έκθεσης σε αντινεοπλασματική θεραπεία, έχει οδηγήσει στην όλο και συχνότερη εμφάνιση καρδιαγγειακών επιπλοκών ως απότοκο της ίδιας της θεραπείας. 

Ειδικότερα,για παράδειγμα γυναίκες με καρκίνο του μαστού συχνά λαμβάνουν ακτινοθεραπεία του μεσοθωρακίου και κάποια είδη χημειοθεραπείας που έχουν συσχετισθεί με καρδιολογικά νοσήματα,όπως οι ανθρακυκλίνες και οι HER-2 ανταγωνιστές.

Οι επιπλοκές της χημειοθεραπείας και της ακτινοθεραπείας του καρκίνου στο καρδιαγγειακό σύστημα περιλαμβάνουν τόσο συστολική όσο και διαστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας, με καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσο, αρρυθμίες, βαλβιδοπάθειες, εμφάνιση αρτηριακής υπέρτασης, παθήσεις του περικαρδίου καθώς και θρομβοεμβολική νόσο.

Δεδομένη οφείλει να θεωρείται πάντα η στενή συνεργασία ογκολόγου και καρδιολόγου στην παρακολούθηση εκείνων των ασθενών που είτε έχουν ήδη λάβει καρδιοτοξικές θεραπείες, είτε πρόκειται να λάβουν και έχουν καρδιαγγειακή νόσο ή πολλαπλούς καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου (υπέρταση, διαβήτη δυσλιπιδαιμία, παχυσαρκία και κάπνισμα).

Η φυσική εξέταση, το λεπτομερές ιστορικό, το ηλεκτροκαρδιογράφημα, οι εργαστηριακές εξετάσεις αίματος και το υπερηχογράφημα με την δυνατότητα εκτέλεσης νεότερων τεχνικών με strain (το οποίο έχει αποδειχθεί σε πολλαπλές κλινικές έρευνες ότι μπορεί να ανιχνεύσει σε πιο πρώιμα στάδια την έκπτωση της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας σε σχέση με το κλάσμα εξωθήσεως) είναι μερικά από τα διαγνωστικά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, είτε κατά την αρχική εκτίμηση
του ασθενούς είτε κατά την παρακολούθηση.

Σε περίπτωση που διαγνωσθεί έκπτωση της λειτουργικότητας της καρδιάς, ενδέχεται να είναι αναστρέψιμη μετά τη χορήγηση κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής ή και κατόπιν τροποποίησης του χορηγούμενου σχήματος χημειοθεραπείας / ακτινοθεραπείας πάντα μετά από στενή συνεργασία με τον ογκολόγο.