Ηλεκτροκαρδιογράφημα (καρδιογράφημα) - Καρδιολογικό Ιατρείο Στέφανου Δεσποτόπουλου

Loading color scheme

Ηλεκτροκαρδιογράφημα (καρδιογράφημα)

kardiologoi-peiraia - Ηλεκτροκαρδιογράφημα (καρδιογράφημα)

Διαθέτουμε σύγχρονα και σωστά συντηρημένα μηχανήματα.

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) ή καρδιογράφημα είναι η πιο απλή, γρήγορη, ανώδυνη και φθηνή εξέταση της καρδιακής λειτουργίας, με αρκετά καλή ειδικότητα και ευαισθησία. Στην πραγματικότητα καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα του καρδιακού μυός αποδίδοντας μέσω του ηλεκτροκαρδιογράφου σε ειδικό θερμογραφικό χαρτί ή σε οθόνη χαρακτηριστικές κυματομορφές, που ονομάζονται επάρματα.

Σε κάθε έπαρμα, ο οριζόντιος άξονας αντιστοιχεί στο χρόνο και ο κάθετος στο ηλεκτρικό δυναμικό. Ο Βίλεμ Αϊντχόφεν ανακάλυψε τις αρχές καταγραφής και ερμηνείας του ΗΚΓ από το 1893, κερδίζοντας το Νομπέλ ιατρικής το 1924. Η ονομασία του προέρχεται από την ελληνική γλώσσα προδίδοντας τις αρχές της λειτουργίας του. Ήλεκτρο=ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδίας, Καρδιο=καρδιά και Γράφος=καταγραφή.

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) μπορεί έχει καταλυτική σημασία τόσο σε οξείες (πχ. οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, οξεία περικαρδίτιδα, αρρυθμίες) όσο και χρόνιες (κολπική μαρμαρυγή και άλλες καρδιακές αρρυθμίες, συγγενείς καρδιοπάθειες, καναλοπάθειες) διαταραχές που μπορούν να αφορούν στον καρδιακό ρυθμό αλλά και στην αρχιτεκτονική της καρδιάς.

Μέσω του ΗΚΓ όχι μόνο διαγιγνώσκονται κάποιοι τύποι εμφράγματος, αλλά και ποια είναι ανατομικά η εντόπιση του προβλήματος, διακρίνοντας τοπογραφικά ένα έμφραγμα σε: πρόσθιο εκτεταμένο, κατώτερο, προσθιοπλάγιο ή πρόσθιο διαφραγματικό.

Στην ίδια αρχή της ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής στηρίζονται και άλλες εξετάσεις της καρδίας όπως το Holter ρυθμού και η δοκιμασία κοπώσεως, με διαφορετικές όμως ενδείξεις ως προς την διενέργεια τους και αναλύονται εκτενώς παρακάτω.