Προληπτικός έλεγχος (check-up) - Καρδιολογικό Ιατρείο Στέφανου Δεσποτόπουλου

Loading color scheme

Προληπτικός έλεγχος (check-up)

kardiologoi-peiraia - Προληπτικός έλεγχος (check-up)

Γιατί η υγεία σας είναι μοναδική και απαιτεί την κατάλληλη προσοχή.

Προληπτικός έλεγχος (check-up) σύμφωνα με τις οδηγίες προληπτικής ιατρικής, οι οποίες συνιστούν: επανέλεγχο ανά 3 έτη για κάθε άτομο 20-40 ετών, ανά 2 έτη για κάθε άτομο 40-50 ετών και ετήσιο έλεγχο για άτομα άνω των 50 ετών ή σε ασθενείς με γνωστό καρδιολογικό ιστορικό.