Υπερηχογράφημα/Triplex Καρδιάς & Αορτής/Αορτικού τόξου - Καρδιολογικό Ιατρείο Στέφανου Δεσποτόπουλου

Loading color scheme

Υπερηχογράφημα/Triplex Καρδιάς & Αορτής/Αορτικού τόξου

kardiologoi-peiraia - Υπερηχογράφημα - Triplex Καρδιάς

Άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό στη διάγνωση υπερηχογραφήματος.

Με το διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς ο γιατρός έχει την δυνατότητα να εκτιμήσει την ανατομία και τη λειτουργικότητα τόσο των τεσσάρων κοιλοτήτων της καρδιάς όσο και των βαλβίδων της, στις οποίες ποσοτικοποιείται ο βαθμός της στένωσης ή της ανεπάρκειας αυτών, όταν υφίσταται.

Συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τη συνολική εξωθητική ικανότητα της καρδιάς, την ικανότητα να χαλάται κατά τη διάρκεια της διαστολής, τυχόν παλιές ουλές όπως μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου, καθώς και τμηματικές διαταραχές της κινητικότητας που ενδεχομένως υποκρύπτουν μια διαταραχή στην αιμάτωση της καρδιάς από το αντίστοιχο αρδεύον στεφανιαίο αγγείο.

Επιπλέον, μέσω του υπερηχογραφήματος είναι εφικτή η διάγνωση μυοκαρδιοπαθειών, συγγενών καρδιοπαθειών, παθήσεων του περικάρδιου και τυχόν ενδοκαρδιακών όγκων η θρόμβων.

Οι νεότερες τεχνικές υπερήχων με ιστικό Doppler, προσδιορισμό παραμορφώσεων (strain/strain rate) της αριστερής κοιλίας και υπερηχογραφία αντίθεσης (contrast echocardiography) αποτελούν μέρος της καθημερινής ρουτίνας διενέργειας υπερηχογραφήματος καρδιάς.

Το διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς είναι μια εύχρηστη, γρήγορη και αναίμακτη τεχνική που μπορεί να δώσει εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες ιδιαίτερα όταν συνεκτιμώνται με τα κλινικά δεδομένα διευκολύνοντας στη λήψη αποφάσεων όσον αφορά στο θεραπευτικό πλάνο του ασθενούς.